دبير انجمن خودروسازان ايران بيان كرد:

رابطه نوش دارو و تسهيلات براي خودرو

میهن صنعت : دبير انجمن خودروسازان ايران با اشاره به شرايط فعلي صنعت خودرو و قطعه گفت: اميدواريم پرداخت تسهيلات 2000 ميليارد توماني به صنعت خودرو به سرنوشت نوشدارو بعد از مرگ سهراب دچار نشود.

به گزارش میهن صنعت ، احمد نعمت بخش، با بيان اين مطلب اظهار كرد: حدود 10 روز پيش جلسه مشترك كارگروه حمايت از توليد، شوراي سياست گذاري خودرو و شوراي پول و اعتبار در ايران خودرو برگزار شد.
وي با بيان اين كه در آن جلسه اكثريت اعضا پس از ارائه گزارشي از شرايط بحراني صنعت خودرو و قطعه، پرداخت تسهيلات 2000 ميليارد توماني صنعت خودرو را مصوب كردند، خاطرنشان كرد: قرار شد اين تسهيلات در شوراي پول و اعتبار نيز به تصويب رسيده و به سرعت پرداخت شود.
او ادامه داد: با توجه به آن كه شوراي پول و اعتبار جلسات خود را هر دو هفته يكبار برگزار مي كند، بايد در جلسه هفته گذشته شوراي پول و اعتبار موضوع پرداخت تسهيلات به صنعت خودرو بررسي و به تصويب مي رسيد، اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاده و بايد تا جلسه بعدي كه سه شنبه 20 تيرماه برگزار مي شود، صبر كرد.
وي افزود: اين در حالي است كه اينگونه وقت كشي ها و قرار گرفتن در روند طولاني بوروكراسي اداري هيچ تناسبي با وضعيت فعلي صنايع خودرو و قطعه سازي كشور ندارد، زيرا وخامت اوضاع در حدي است كه حتي نبايد يك روز را نيز از دست داده و تصميم ها به سرعت بايد اجرايي شود.
دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه مشخص نيست در شرايطي كه دشمنان خارجي تحريم را به كشور تحميل كرده اند، چرا روند كمك به واحدهاي صنعتي به كندي پيش مي رود، تصريح كرد: در حال حاضر به شدت نگران گسترش بيكاري و كاهش بيشتر توليد در صنعت خودرو و قطعه هستيم. تاكنون نيز برخي از واحدهاي قطعه سازي به دليل كمبود نقدينگي تعطيل شده و تعداد قابل توجهي نيز تعديل نيرو داشته اند.
به گزارش ايسنا، نعمت بخش اظهار كرد: در اين شرايط تسهيلات 2000 ميليارد توماني صنعت خودرو بايد هرچه سريع تر پرداخت شود. هشدار مي دهيم كه هرگونه تعلل و حركت در روند كند بوروكراسي برخلاف منافع ملي كشور خواهد بود، به گونه اي كه اگر صنعت خودرو زمين گير شود، راه اندازي مجدد آن به سادگي امكان پذير نخواهد بود

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=1829
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه