صنعت كشتيرانی

سرمايه گذاری صد ميليارد تومانی بنادری ها برای مقابله با آلودگی دريايی

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي سرمايه‌گذاري اين سازمان در خريد تجهيزات مقابله با آلودگي نفتي را 100 ميليارد تومان عنوان كرد.


مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي سرمايه‌گذاري اين سازمان در خريد تجهيزات مقابله با آلودگي نفتي را 100 ميليارد تومان عنوان كرد.

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در مراسم برگزاري مانور مقابله با آلودگي نفتي درياي خزر كه صبح امروز در بندرانزلي برگزار شدگفت: در راستاي تحقق اهداف كلان برنامه‌هاي توسعه ملي در خصوص ايمني دريانوردي و حفاظت از محيط‌زيست دريايي، ايران به تعداد زيادي از معاهدات بين‌المللي در اين زمينه ملحق شده است.

مهندس سيد عطاءا… صدر ادامه داد : از جمله مهم‌ترين اين كنوانسيون‌ها كليه ضمائم كنوانسيون پيشگيري از آلودگي ناشي از كشتي‌ها (MARPOL)، آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي (OPRC)، پروتكل آمادگي، مقابله و همكاري در برابر سوانح آلودگي ناشي از مواد خطرناك و سمي (OPRC-HNS)، مديريت آب‌توازن‌ كشتي‌ها و رسوبات (BWM)، كنوانسيون سيستم‌هاي مضر ضد خزه (AFS)، مسئوليت ناشي از سوخت كشتي‌ها (BUNKERS) و كنوانسيون لندن (LC72) عنوان كرد.

وي با بيان اين كه از جهت الحاق به كنوانسيون ها، وضعيت ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي همسايه در شمال و جنوب كشور مطلوب‌تر است اظهار داشت: اين در صورتي است كه كشورهاي حاشيه دريايي خزر مانند، كشورهاي روسيه و آذربايجان تنها به كنوانسيون‌هاي (OPRC)، پنج ضميمه اول از كنوانسيون مارپل (MARPOL)، كنوانسيون (BUNKERS) و كنوانسيون لندن (LC72) و كشورهاي قزاقستان و تركمنستان تنها به پنج ضميمه اول كنوانسيون مارپل (MARPOL) ملحق هستند.

صدر گفت: از سوي ديگر كشورهاي حاشيه خليج‌فارس مانند كشورهاي كويت و عربستان به كنوانسيون مارپل، بحرين به پنج ضميمه اول كنوانسيون مارپل، قطر به پنج ضميمه اول كنوانسيون مارپل و OPRC، كشورهاي امارات متحده عربي و عمان به كنوانسيون‌هاي OPRC، پنج ضميمه اول كنوانسيون مارپل و كنوانسيون لندن ملحق هستند. كشور عراق به هيچ كدام از اين كنوانسيون‌ها ملحق نيست.

وي ادامه داد: رويكرد برنامه‌ها و اهداف كلان سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان مرجع دريايي جمهوري اسلامي ايران، ايجاد بستر مناسب براي استفاده حداكثر از پتانسيل‌هاي عملياتي دستگاه‌هاي بهره‌برداري از دريا براي بهبود كيفيت خدمات مربوط به ايمني دريانوردي و حفاظت محيط‌زيست دريايي بر اساس كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پيشگيري از آلودگي ناشي از كشتي‌ها، آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي، پروتكل آمادگي، مقابله و همكاري در برابر سوانح آلودگي ناشي از مواد خطرناك و سمي، مديريت آب توازن كشتي‌ها و رسوبات، مسئوليت ناشي از سوخت كشتي‌ها، جستجو و نجات دريايي و ساير كنوانسيون‌ها و قوانين مرتبط است.

صدر اظهار داشت: ماده ششم كنوانسيون بين‌المللي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي (OPRC) مقرر مي‌نمايد، طرفين متعاهد به كنوانسيون، در چارچوب توانايي‌ها و يا از طريق همكاري دو جانبه يا چند جانبه و در صورت اقتضا با همكاري صنايع و سازمان‌هاي مختلف بايد طرح‌هاي مديريت سوانح آلودگي نفتي، حداقل تجهيزات لازم جهت مقابله با آلودگي نفتي، مكانيزم‌ها و ترتيبات لازم جهت هماهنگ كردن مقابله با يك سانحه را آماده و به كار گيرند.

معاون وزير راه و شهرسازي به پروتكل آمادگي مقابله و همكاري در برابر سوانح آلودگي ناشي از خطرناك سمي (OPRC-HNS) اشاره كرد و گفت : طبق اين پروتكل هر متعاهد به كنوانسيون بايد نظام ملي مقابله سريع و مؤثر با سوانح آلودگي را ايجاد کند و بر اساس اين پروتكل بايد طرح اقتضايي ملي آمادگي و مقابله شامل روابط سازماني نهادهاي مختلف دخيل اعم از عمومي يا خصوصي تهيه و تدوين شود.

صدر اضافه كرد: در راستاي الزامات ملي و بين‌المللي، سازمان بنادر و دريانوردي نسبت به مجهز كردن بنادر خود به تجهيزات پاكسازي و مقابله با آلودگي دريا به ارزش جمعاً حدود 100 ميليارد تومان اقدام نموده است كه قسمتي از آن هم اكنون در بنادر قابل بهره‌برداري بوده و بقيه در آينده تحويل بنادر خواهد شد.

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي گفت: همچنين به منظور پيشگيري از آلودگي دريا بنادر ما نسبت به جمع‌آوري و دريافت مواد زايد كشتي‌ها اقدام كردند که در اين راستا سه فروند بالگرد را در جهت پايش و كنترل آب‌هاي ايران مورد استفاده قرار مي گيرد.

وي درباره تجهيزات مقابله با آلودگي گفت: اين تجهيزات شامل شناور پيشرفته پاكسازي آلودگي نفتي است كه يك فروند آن در اوايل سال آينده شمسي تحويل بندر خواهد شد. همچنين هفت فروند بارج 500 تني براي بنادر شمالي و جنوبي كشور جهت جمع‌آوري مواد زائد نفتي و شيميايي پيش بيني شده که قرارداد سه فروند انعقاد شده است.

به گفته وي خريد شناور ويژه پاكسازي حوضچه و كنار اسكله به نام (اسكونجر) به تعداد 9 فروند نيز در دستور كار دارد.

صدر افزود: انواع اسكمير ، بوم و مواد جاذب و ساير وسايل مربوطه به ارزش حدود 8 ميليارد تومان تحويل بنادر شده است.

وي اضافه كرد: سازمان بنادر و دريانوردي جهت اطمينان حاصل نمودن از رعايت استانداردهاي ايمني، زيست‌محيطي و امنيتي در كشتي‌ها، با به خدمت گرفتن كارشناسان مجرب كنترل و بازرسي شناورها همواره كليه شناورهاي ايراني و خارجي را مورد بازرسي فني و ايمني قرار مي‌دهد و از تردد هرگونه شناورهاي كه گواهينامه‌هاي مرتبط با الزامات زيست‌محيطي را نداشته باشند، جلوگيري به عمل مي‌آورند.

صدر به انعقاد تفاهم‌نامه همكاري حفاظت از محيط‌زيست دريايي بين سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان بنادر و دريانوردي که صبح امروز امضاء شد اشاره و اضافه کرد : اين تفاهم نامه با در نظر داشتن عزم دو سازمان در اجراي كامل اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به تكاليف و وظايف قانوني دو سازمان در ارتباط با حفاظت از محيط‌زيست دريايي كشور و با اعتقاد به ضرورت استفاده بهينه از توانايي‌هاي هر دو سازمان براي پيشگيري و مقابله با آلودگي دريايي و ساحل كشور تدوين شده است.

وي هدف از تدوين اين تفاهمنامه، تقويت روابط‌ دو جانبه و تسهيل همكاري بين طرفين، توسعه اقدامات مشترك در راستاي حفاظت از محيط‌زيست دريايي كشور، شناسايي و ايجاد زمينه استفاده بهينه از توانايي‌هاي طرفين براي ارتقا كيفيت محيط‌زيست دريايي و تسهيل در انجام تعهدات دولت ج.ا.ا در قبال معاهدات بين‌المللي و منطقه‌اي دريايي عنوان كرد.

معاون وزير راه و ترابري خاطر نشان کرد : اکنون در سايه اين نگرش و با توجه به تكاليف و مسئوليت‌هاي قانوني سازمان بنادر و دريانوردي، مانور مشترك مقابله با آلودگي امروز با همكاري سازمان حفاظت از محيط‌زيست و حضور نمايندگان سازمان‌هاي ذيربط و به منظور آزمون توانمندي براي مواجهه با سواانح دريايي متحمل به ايجاد آسيب‌هاي انساني، زيست‌محيطي و خسارت به تجهيزات و تأسيسات در بندرانزلي اجرا مي‌شود

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=1346
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه