جدید ترین های صنايع نفت، گاز و انرژی

برق ۵۰ دستگاه اداری پرمصرف تهران قطع شد

برق ادارات پرمصرف تنها با تعهد وصل می‌شود

سهمیه بنزین مردادماه امشب شارژ می شود

منتظر ۱۵روز خیلی داغ باشید/۴تصمیم جدید برقی برای این دو هفته

۴۰ درصد از مشترکان برق کشور مشمول پاداش صرفه‌جویی شدند

دستور قطع برق ادارات پرمصرف صادر شد

جهش شدید مصرف برق به دلیل افزایش بی‌سابقه دما/ قطع برق اداراتی که مصرف برق را کاهش ندهند

اختصاص پاداش صرفه‌جویی به ۴۰ درصد از مشترکان برق

مصرف سوخت ۱۰ میلیون لیتر کاهش می یابد

اعلام تعرفه برق تجدیدپذیر برای صنایع و دستگاه‌های اجرایی