كاخ سفيد

آمریکا آماده مذاکره دوجانبه با تهران است

مخالف تحریم‌های جدید علیه ایران هستیم