كارخانه توليد كنسانتره زرند

كارخانه سنگ آهن زرند كرمان امروز به بهره برداري مي رسد