كارخانه شمش آلومينيوم

فاز نخست طرح آلومينيوم جاجرم سال آينده افتتاح مي‌شود