كارخانه كنسانتره

احيا كارخانه كنسانتره ، آبميوه و قند خرما در هفشجان