ایمان عالمی

استقلال در چند بازی گذشته عملکرد قابل قبولی داشت

باید در خط دفاع نقاط ضعف مان را برطرف کنیم/این روزها همبستگی فوق العاده ای در تیم ملی کشورمان بوجود آمده

آبی پوشان الگوی شفر را در زمین نشان دادند