ایکس 100

خودرو آریو جایگزین محصولات ایکس 100 شد

شکستن شدن رکورد تولید در گروه خودروسازی سایپا

تا پایان سال 95 محصولات ایکس 200 جایگزین محصولات ایکس 100 خواهد شد