ایکس 22

تست درایو ایکس 22 پرو توسط مشتریان در پیست آزادی

گردهمایی مالکان خودروهای ایکس22 در مراسم باشگاه مشتریان شرکت مدیران خودرو