ایکس 33

حضور پررنگ مدیران خودرو در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو اصفهان