ایکسپدیا

نگاهی به زندگی دارا خسروشاهی، مدیر عامل جدید شرکت اوبر