بنزین 3 نرخی

صدای پای بنزین ۳ نرخی در جایگاه‌ها؛ زمان واریز سهمیه‌ جدید بنزین

آخرین وضعیت واریز سهمیه بنزین پاییزی/ صدای پای بنزین 3 نرخی در جایگاه‌ها