بنزین تک نرخی

تک نرخی بودن بنزین ارتباطی به افزایش مصرف آن ندارد

با تصویب طرح دو فوریتی مجلس؛ کارت سوخت نرفته بر می گردد

بنزین چند نرخی تخلف و سوء‌استفاده‌های زیادی به دنبال دارد

با بنزین تک نرخی وجود کارت سوخت ضرورتی ندارد

عرضه بنزین تک نرخی شد/ فروش کارتی سوخت فعلا ادامه می‌یابد

امیری خامکانی: بنزین تک نرخی به نفع کشور است