بنزین سفر

سخنگوی دولت درباره بنزین سفر اطلاع‌رسانی خواهد کرد

درخواست اختصاص سهمیه بنزین سفر به دولت و وزارت نفت، داده شده