بنزین سهمیه‌ای

سهمیه بندی سوخت حذف شود

با احتساب افزایش قیمت بنزین از اول اردیبهشت باک‌ها بنزین چند تومانی می‌نوشند؟!