بنزین یارانه‌ای

طرح تخصیص 100 لیتر بنزین یارانه‌ای به خانوارهای دارای خودرو