بنزین

آخرین سهمیه بنزین سال واریز شد/ سال آینده هم برق گران نمی‌شود

خودروهای تولید داخل مصرف بنزین بالایی دارد

افزایش ۱۳ درصدی مصرف بنزین نسبت به پارسال/ واردات بنزین نداریم

واردات بنزین برای ایام نوروز در حال بررسی است

حل معضل ناترازی بنزین با ارتقای تکنولوژی خودروهای داخلی

هیچ محدودیت جدیدی درباره تخصیص بنزین اعمال نشده است

بهره برداری از میدان مشترک سهراب/تولید روزانه بنزین به ۱۳۰ میلیون

حل ناترازی بنزین با اسقاط خودروهای فرسوده

افزایش ۱.۵ میلیون لیتری تولید بنزین

بحث بنزین سه نرخی مطرح نیست