بهمني

اختصاص 37 درصد از كل تسهيلات بانكي به بخش صنعت

نفسی برای صنعت باقی نمانده است

وقتی آقای رییس کل نعل وارونه می زند!