خليج فارس

عوارض واردات خودروهای سواری 5درصد قيمت فوب خليج‌فارس افزايش يافت

بازگشت نه چندان دلچسب خليج فارس به نقشه گوگل

حذف نام خليج فارس در نقشه گوگل+عكس

ملک عبدالله عربستان صفحه فیس بوکش را جمع کرد

روز ملي خليج فارس مبارك

واژه “خلیج فارس” به زبان‌های مختلف دنیا

اقدام خودجوش هزاران ایرانی در درج نام “خلیج فارس” بر صفحه فیسبوک پادشاه عربستان