سهام

ثبت‌نام ۲۲۴ هزار نفر برای دریافت سهام نوزادان متولد ۱۴۰۱

متولدین ۱۴۰۱ سهامدار می‌شوند

۲ میلیون تومان سهام به ازای تولد هر فرزند از ابتدای سال ۱۴۰۲

به متولدین سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سهام تعلق می‌گیرد

آغاز فروش اوراق بدهی در سال ۱۴۰۰ از خرداد ماه

اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه ابلاغ شد

تصویب پیشنهادات ۱۰ گانه سازمان بورس در دولت

شرایط بازپرداخت وام سهام عدالت

باقیمانده سود سهام عدالت تا پایان ماه رمضان واریز می‌شود

آخرین وضعیت واریز بخش دوم سود سهام عدالت