صنایع مجلس

پیش‌بینی کمیسیون صنایع مجلس از کاهش ۳۰ درصدی قیمت خودرو

خودرو از قیمت قبلی 15 درصد ارزانتر می شود