صنایع ملی مس ایران

امضای تفاهم‌نامه ۱ میلیارد یورویی شرکت مس با MKM آلمان