صنایع هواپیماسازی ایران

همه چیز درباره آنتونوف 140 اوکراینی یا همان ایران 140 ایرانی

رونمایی از بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین کشور در وزارت دفاع