صندوق بیمه همگانی

از عاقبت صندوق بیمه همگانی تا حقوق‌های نجومی

بیمه حوادث طبیعی اجباری می‌شود/ تاسیس صندوق 50 میلیارد تومانی