صندوق تامین خسارتها

خبر خوش بیمه‌ای برای موتورسواران/جریمه‌ها بخشیده می‌شود