صندوق ضمانت ایران

درخواست ۱۰۰ میلیون دلاری خودروسازان برای بیمه صادرات خودرو