صندوق کارآفرینی امید

پرداخت تسهیلات به ۲۱ هزار طرح اشتغال زای روستایی و عشایری

رشد چشمگیر تسهیلات خرد برای ایجاد اشتغال در دولت یازدهم

پرداخت تسهیلات ۴۸۹ میلیارد تومانی به بخش صنعت

۸۰ درصد تسهیلات بانک‌ها در اختیار ۲۰ درصد بنگاه‌ها!

جزئیات پرداخت تسهیلات جدید اشتغال به روستائیان

پرداخت وام خرید خودرو کار برای کمک به اشتغالزایی

پرداخت وام به متقاضیان خرید خودرو