میهن صنعت :

ايدرو طرحي در پشتيباني از بخش خصوصي درگذر از تحريم ارايه كند

وزير صنعت ، معدن و تجارت از سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران (‌ايدرو )‌خواست تا طرحي را در پشتيباني از بخش خصوصي براي گذر از تحريم ارايه دهد .


به گزارش میهن صنعت به نقل از شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران ( شاتا )‌،‌دكتر "‌مهدي غضنفري"‌در مراسم نكوداشت چهل و پنجمين سالگرد ايدرو عنوان كرد :‌تحريم كنندگان خيال مي كنند ،‌تحريم هايي كه آن را هوشمندانه ،‌فلج كننده و بي سابقه در تاريخ مي دانند نتيجه بخش خواهد بود اما در واقع ما هنوز از 10 تا 20 درصد توان كشورمان در تقابل با تحريم استفاده كرده ايم .
وي با بيان اينكه هنوز انر‍ي مردم و بخش خصوصي را آزاد نكرده ايم و هنوز تدابير بزرگ را به كار نبرده ايم ،‌افزود:‌تحريم درعين حال كه هزينه دارد اما نتايج آن ، آرزوي ديرينه ما را براي خروج از اقتصاد نفتي محقق مي كند.
.دكتر غضنفري با بيان اينكه جنس تحريم ها در وضعيت جديد با قبل متفاوت است ،‌گفت:‌ تحريم هاي اخير به اصطلاح آنها هوشمندانه و فضا براي آنها باز است و مي توانند فهرست تحريم خود را افزايش دهند .
وي تاكيد كرد: آنها براساس اين انديشه ناثواب سراغ تحريم بانك مركزي و اقتصاد ايران رفته اند و به دنبال تحريم جريان پول هستند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: ‌آنها به جاي آنكه موضوع خاص فناوري يا سرمايه گذاري را مورد توجه قرار دهند جريان مالي و پولي را هدف خود قرار داده اند و به اين فكر مي كنند كه به نظام جمهوري اسلامي ايران آسيب وارد كنند اما چون سرانجام تقدير الهي حاكم مي شود به قطع و يقين حق پيروز است و آنها راه به جايي نمي برند.
وي سپس با طرح اين پرسش كه جايگاه ايدرو در اين عرصه چيست و براي مقابله با چنين فشارهايي چه راهي را درپيش مي گيرد ؟ افزود: ‌قطعا ايدرو با توجه به توانمندي هاي بالايي كه دارد مي تواند ما را در عبور از تحريم ياري كند .
دكتر غضنفري گفت :‌ايدرو در گذشته بارها و بارها به صنعت كمك كرده است و اين بار هم صنعت انتظار دارد دررفع برخي چالش ها همچون گذشته به ميدان بيايد .
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت :‌ايدرو بايد يكبار ديگر سرافرازانه وارد صنعت شود،‌به ياري صنعتگران بشتابد و به مخالفان ايران ثابت كند كه ملت ايران را نمي توانند دچار مشكل كنند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود:‌ دولت تصميم گرفته فروش متمركز نفت را ديگر نداشته باشد و بخش خصوصي را در اين جريان وارد كند.
دكتر غضنفري افزود: البته ورود بخش خصوصي به اين عرصه ارتباطات او با خارج و موضوعاتي چون نقل و انتقال را بايد مدنظر داشت چون حركت جديد ممكن است ريسك داشته باشد ممكن هم است اتفاقي نيافتد .
وي افزود: با اين رويكرد اولا تحولي بزرگ در حوزه تجارت بخش خصوصي رخ مي دهد در حوزه اي كه بخش خصوصي تصور مي كرد انحصاري است از او دعوت شده تا حضور داشته باشد ،‌كل دادوستد از دولت به بخش خصوصي منتقل مي شود و تجربه بزرگتري محقق مي شود.
دكتر غضنفري ادامه داد : تحريم محيطي را ايجاد كرده كه بخش خصوصي مي تواند متفاوت عمل كند .
وي تصريح كرد :‌از ايدرو انتظار مي رود تا طرحي را در پشتيباني از بخش خصوصي براي گذر ازتحريم ها ارايه كند .
وزير صنعت ،‌معدن و تجارت با بيان اين جمله كه هنوز جايگاه دولت و بخش خصوصي به درستي تبيين نشده گفت :‌ايدرو مي تواند حائل بين دولت و بخش خصوصي بوده و با دست بازتر عمل كند .
وي با ابراز اميدواري از اينكه بايد همه  نگاه ها به سمت تقويت ايدرو ، ايميدرو و ساير سازمان هاي توسعه اي باشد ،‌افزود:ضروري است متناسب با افزايش توانمندي آنها نتايج خوبي براي همه بخش هاي اقتصادي كشور داشته باشيم .
دكتر غضنفري گفت :‌اينكه ايدرو در ادامه مسير خود با چالش جدي روبرو شده كه فلسفه وجودي خود را در نزد برخي زير سوال برده همانقدر كه ممكن است براي برخي ناراحت كننده باشد ، مي تواند فرصت خوبي نيز براي چرايي ايدرو باشد و با نگاه مثبت مي توان يا اساسنامه گذشته را پذيرفت و يا اينكه مسير جديدي را پيش روي قرار داد .
وي با بيان اين جمله كه به طور قطع نگاه كاهشي مورد قبول نيست و بايد همچون گذشته رويكرد افزايشي را دنبال كرد ، افزود:‌اين نگاه مجلس كه برخي فعاليت ها به بخش خصوصي منتقل شود درست است اما نبايد توجهمان نگاه انقباضي به ايدرو باشد و مي تواند ماموريت جديدي را براي ايدرو تعريف شود
وزير صنعت ، معدن و تجارت معتقداست :‌ درحال حاضر بسياري از فعاليت ها روي زمين مانده و بدون سازمان هاي توسعه اي تحرك بخشيدن به اقتصاد امكان پذير نيست .
وي افزود:‌ماموريت هاي زيادي روي زمين مانده كه نه بخش خصوصي و نه بخش هاي ديگر به درستي نمي توانند انجام دهند و به دليل اينكه  جنس اين ماموريت ها متناسب با ايدرو است مي تواند دراين بخش وارد عمل شود .
دكتر غضنفري تكميل چرخه تكنولو‍‍ژي (سرمايه گذاري در حوزه پر ريسك )را مورد توجه قرار داد و گفت انجام اين كار كار بخش خصوصي نيست .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با تصريح براينكه در چرخه عمر صنعت بايد تغيير جهت و تغيير نگاه داشته باشيم  و اينكه در چه حوزه هايي سرمايه گذاري مزيت دارد ، افزود:‌ممكن است تقسيم جهاني در حوزه توليد و صنعت با وجود كشورهايي چون چين و هند ديگر ورود به برخي حوزه ها را اجازه ندهند.
وي از صادرات به عنوان چرخه عمربازار نام برد و گفت :‌ بايد گردنه هايي را  طي كنيم كه كار هركس نيست .
دكتر غضنفري با اشاره به سخنان رييس كميسيون صنايع مجلس مبني براينكه از خدمات ايدرو در زمان جنگ استفاده شده ، گفت : در زمان حال نيز به شدت نيازمند خدمات ايدرو هستيم و يكي از تمصيمات بزرگ كمك به موفقيت نظام در يك مبارزه سنگين است .
وي گفت :‌در جنگ نرم افزاري و هوشمندانه غرب عليه كشورمان به كمك ايدرو نياز داريم .
وزير صنعت ،‌معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنراني خود گفت: در خوشه سازي بنگاه ها هنوز موفق نبوده ايم و هلدينگ ها به خوبي شكل نگرفته اند.
وي با تاكيد براينكه كار تيمي را نمي توان ازطريق آموزش و سخنراني پيش برد و سازمان هاي توسعه اي بايد پيش قراوال باشند گفت :‌ هنوز ارتباط ارگانيك ميان بنگاه هاي كوچك و متوسط در كف بنگاه با بنگاه هاي بزرگ وجود ندارد.
دكتر غضنفري افزود:‌اما يك شركت بزرگ مي تواند كمك كند كه اين شركت با سازو كار اقتصادي يا سازمان توسعه اي نمونه سازي كرده و ادامه دهد .
وزير صنعت ،‌معدن و تجارت گفت :‌جز يك سازمان توسعه اي چه كسي مي تواند بازاريابي و يا فروش واحدهاي كوچك و مشاغل زود بازده را برعهده گيرد كه اين كار از يك شركت بزرگ توسعه اي بر مي آيد.
وي با اشاره براينكه در حوزه مديريت و بهره وري بنگاه ها كارهاي راضي كننده اي انجام نشده ، افزود:‌ در هدفمندي انتظار مي رفت واحدهاي توليدي پوست اندازي داشته باشند اما آنچنان كه بايد و شايد محقق نشد.
دكتر غضنفري بيان كرد :‌اين روزها موضوع تامين مالي ، صكوك ، اوراق مشاركت دنبال مي شود اما بنگاه ها از اين هراس دارند كه آيا روش هاي جديد جواب مي دهد .
وي با استناد به برخي اظهارات مبني براينكه روش هاي جديد تامين مالي سودشان از چند درصد هم بالاتر مي رود ، گفت :‌اين پرسش مطرح مي شود كه  آيا سازمان هاي توسه اي نمي توانند روش هاي نوين را ايجاد كنند ؟
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود:‌كمبود نقدينگي در گردش سرمايه درحال ايجاد مشكل است ،‌قدرت سرمايه در گردش بنگاه توليدي رو به سمت يك دهم درحركت است و اگر شعاري به نام جهاني شدن صنايع درست و تبيين جايگاه براي ما باشد ، بهترين محل دراينجا سازمان هاي توسه اي است.
دكتر غضنفري  با تاكيد بر ضرورت شناسايي مزيت ها گفت :‌در تجاري سازي نوآوري چالش هاي زيادي وجود دارد كه بايد نسبت به رفع آن ها اقدام كرد چرا كه همچنان جايگاه تجاري سازي مهم است .
وزير صنعت ،‌معدن و تجارت افزود:‌سازمان هاي توسعه اي نياز امروز جامعه ما و همچنين فردا هستند كه البته ماموريت ها مي تواند دچار تغيير شود.

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=2056
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه