به ازاي هر پنج نفر يک دستگاه خودرو در ايران وجود دارد.

آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده نشان مي‌دهد که تقريبا به ازاي هر پنج نفر يک دستگاه خودرو در ايران وجود دارد.

آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده نشان مي‌دهد که تقريبا به ازاي هر پنج نفر يک دستگاه خودرو در ايران وجود دارد.

 براساس آخرين اطلاعات بدست آمده از سرشماري اخير، جمعيت ايران به حدود 75 ميليون نفر رسيده است. از سوي ديگر رئيس پليس راهور ناجا نيز چندی پیش خبر داد که تعداد خودروهاي موجود در کشور از مرز 15 ميليون دستگاه گذشته است.

 به اين ترتيب مي‌توان با تقسيم اين دو عدد بر هم نتيجه گرفت که در حال حاضر به ازاي هر پنج ايراني يک دستگاه خودرو در کشور وجود داشته و تردد مي‌کند.

از سوي ديگر استانداردهاي جهاني براساس تعداد خودرو در هر کشور به ازاي هر هزار نفر است که اين شاخص نيز براي ايران به 200 دستگاه خودرو مي‌رسد.

در همین حال پیش بینی شده که تعداد خودروهای موجود در کشور تا پایان دهه 90 به بیش از 30 میلیون دستگاه خواهد رسید.

براساس آمار سال 2010 ، ايران از نظر شاخص سرانه خودرو که همان تعداد خودرو به ازاي هر هزار نفر است، در بين 138 کشور جهان با عدد 175 دستگاه در رده 61 قرار گرفت.

بالاترين سرانه خودرو در جهان متعلق به کشور موناکو به تعداد 836 دستگاه است. کشورهاي آمريکا و ليختن اشتاين نيز به ترتيب با 828 و 796 دستگاه در رده‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

براساس آخرين آمار جهاني که مربوط به به سال 2008 است، در بين کشورهاي خاورميانه از نظر شاخص سرانه خودرو قطر با 724 دستگاه اول بوده و بحرين با 509 و کويت با 507 دستگاه دوم و سوم هستند.

همچنين سرانه خودرو در کشورهاي لبنان 434، عربستان سعودي 336، اسرائيل 313، امارات 313 و عمان 225 دستگاه است. ترکيه نيز پايين‌تر از ايران با سرانه 138 دستگاه قرار گرفته است.

اطلا‌عات تاریخی نشان مي‌دهد كه در سال 1355 به ازاي هر 202 نفر تنها يك خودرو در كشور موجود بوده است.

یعنی تعداد خودروي موجود در كشور به ازاي هر هزار نفر فقط پنج دستگاه بوده كه اين نسبت در سال 1375 به تعداد يك دستگاه به ازاي هر 483 نفر يا دو دستگاه به ازاي هر هزار نفر رسيد.

پس از سال 1375 با جهش در توليد خودرو از 51 هزار و 723 دستگاه در سال 1350 به 278 هزار و 62 دستگاه در پايان سال 1378، نسبت سرانه آن (تعداد خودرو به ازاي هر هزار نفر) افزایش یافت؛ به طوري كه اين نسبت در سال 1380 به 62 دستگاه، در سال 1381 به 69 دستگاه، در سال 1382 به 79 دستگاه، در سال 1383 به 90‌ دستگاه، در سال 1384 به 113 دستگاه و در سال 1385 به 127 دستگاه به ازاي هر هزار نفر رسيد.   

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=825
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه