میهن صنعت :

روز ملي صادرات؛ دوره چهاردهم، گام نخست

نخستين جلسه ستاد مراسم روز ملي صادرات در معاونت كمكهاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران تشكيل شد.


نخستين جلسه ستاد مراسم روز ملي صادرات در معاونت كمكهاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران تشكيل شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت ،معدن و تجارت به نقل از  روابط عمومي و امور بين الملل سازمان توسعه تجارت ايران، پس از صدور احكام اعضاي شوراي سياستگذاري مراسم روز ملي صادرات در سال 91 و تعيين اركان اين ستاد، نخستين جلسه اين ستاد تشكيل شد.
در اين جلسه بحث و بررسي درباره چگونگي جلب حمايت پشتيبانان مراسم و بهره گيري از توان بخش خصوصي در اجرا و برگزاري اين رويداد و نيز شيوه تقسيم كار بين كميته هاي تخصصي زيرمجموعه ستاد دردستور كار قرار داشت.
در آغاز اين جلسه معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به لزوم استفاده از تجارب پيشين گفت: در سالي كه شعار توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني سرلوحه فعاليتهاي كشور قرار گرفته است، تلاش محوري وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ايران در پشتيباني از توليدات صادرات گرا نمودي بارزتر مي يابد و ضروري است روز ملي صادرات امسال با نگاهي ويژه پيگيري شود.
كرمانشاهي افزود: سهيم شدن بخش خصوصي و نمايندگان گروههايي كه در تحقق هدفگذاري صادرات 75 ميليارد دلاري نقش دارند در فرايند برگزاري اين روز ملي بايد درنظر گرفته شود.
سرپرست معاونت كمكهاي تجاري سازمان نيز در اين جلسه از تغيير رويه برگزاري جلسات ستاد و تصميم گيري ها سخن گفت و طرح راهبردها در سطح ستاد و واگذاري حوزه هاي تخصصي و تكنيكها و تاكتيكها به كميته هاي زيرمجموعه را ويژگي درنظر گرفته شده براي اين فرايند توصيف كرد.
نهاوندي همچنين خواستار تسريع در تشكيل جلسات كميته هاي تخصصي و تعيين نهادهاي پشتيبان و شركتهاي مجري فرايند شد.
مديركل دفتر صادرات كالا نيز در نشست ستاد يادشده به ارايه گزارشي از آخرين وضعيت ثبت نام داوطلبان براي حضور در فرايند انتخاب صادركنندگان نمونه پرداخت.
بازاري گفت: پيش بيني مي شود 600 صادركننده در اين فرايند ثبت نام كنند و اميد داريم تا پايان مردادماه فهرست نهايي از سوي كميته انتخاب قابل ارايه باشد.
دبير روز ملي صادرات در سال 91 نيز در اين جلسه گفت: تجربه برگزاري چندين دوره روز ملي صادرات و اهميت اين رويداد در حوزه اقتصاد و تجارت كشور ايجاب مي كند كه انطباق با استانداردهاي چنين رويدادهايي دنبال شود و بر اين اساس طرحي براي بهبود و بازنگري در فرايند برگزاري آن پي ريزي شده كه ايجاد دبيرخانه دايمي از نمودهاي اين طرح است.
كارگر ادامه داد: افزوده شدن توان بخش خصوصي و ديگر سازمانها و نهادهاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز مي تواند به گسترده شدن تاثير و تبليغات اين رويداد كمك كند و روابط عمومي سازمان آماده است تا اطلاع رساني در اين باره را نه منحصر به يك روز كه به صورت يك فرايند دامنه دار با رويكرد فرهنگ سازي براي صادرات دنبال كند.
گفتني است بر اساس احكام صادره از سوي رييس كل سازمان توسعه تجارت، آقايان اسلامي، كارگر، فاضلي نيا، بازاري، حدادي، حاجي زاده، ترابي، سليمي، زادبوم، حسين زاده، جلالي پور، حسيني محمدي و خانم توانا به عنوان اعضاي ستاد روز ملي صادرات در سال 91 منصوب شده اند.
همچنين روساي كميته هاي تخصصي به شرح زيرند:
حميد كارگر: دبير ستاد و رييس كميته اطلاع رساني و تبليغات
محمود بازاري: رييس كميته انتخاب صادركنندگان نمونه
مسعود حسين زاده: رييس كميته پشتيباني
گيتي توانا: رييس كميته برگزاري

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=1752
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه