سود ايران خودرو مشروط تقسيم شد

ايران خودرو به عنوان آخرين شركت خودرويي امروز مجمع خود را منتهي به سال مالي 90 در سالن ساپكو برگزار كرد. رئيس مجمع فوق شيخي مديرعامل سرمايه گذاري سمند است. وي پنج‌شنبه گذشته رئيس مجمع ايران خودرو ديزل نيز بود.

به گزارش رانه نيوز در اين مجمع براي تقسيم سود فرمولي خاص پيشنهاد شد. بر اساس گزارش حسابرس سود انباشته قابل تقسيم صورتهاي مالي تلفيقي گروه كمتر از سود انباشته قابل تقسيم صورتهاي مالي شركت اصلي است. بر اين اساس سود قابل تقسيم گروه 998 ميليارد تومان است كه به ازاء هر سهم 339 ريال مي‌شود اما سود قابل تقسيم به دليل مسائل مالياتي 269 ريال است. بر اساس پيشنهاد عسگري ماراني نماينده سرمايه گذاري ملي، پيشنهاد شد از 269 ريال سود قابل تقسيم، 23 تومان تقسيم شود كه از اين عدد 18 تومان نقد بوده و باقي جهت افزايش سرمايه و سهام جايزه باشد. همچنين از 269 ريال تا 339 ريال، هر مقدار محقق شد به افزايش سرمايه و سهام جايزه تعلق خواهد گرفت.

ترتيب سهام‌داران ايران خودرو شامل ايدرو 18.17 درصد، بازرگاني سپهر ايرانيان كيش 12 درصد، سرمايه گذاري سمند 7.79 درصد، رنا 7.69 درصد، تدبير سرمايه آراد 7.27، سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري 5.61 ريال، نگار نصر سهام 4.67، صندوق بازنشستگي كشوري 4.41، سرمايه گذاري ملي ايران 3.64، سرمايه گذاري ترنيان سهم 1 و ساير سهام داران 27.75 درصد است.

لازم به توضيح است كه هيات مديره درخواست تقسيم 13 تومان سود داده بود. نماينده سازمان گسترش و نوسازي صنايع نيز پيشنهاد تقسيم 20 تومان كرد. در مجمع فوق 73 درصد سهام‌داران حضور داشتند.

نكته قابل توجه در اين گزارش كاهش سود از 18 رصد به 15 درصد در سال 90 نسبت به سال 89 است كه گفت شد به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد رخ داده است. بر اين اساس قيمت تمام شده از 82 به 85 درصد افزايش يافته است.

 

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=2160
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه