گراني همه اقلام به جز تخم‌مرغ

گزارش هفتگي متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران توسط بانك مركزي در هفته منتهي به 26 خرداد ماه منتشر شد. طبق اين گزارش همه اقلام به جز تخم‌مرغ طي اين هفته در مقايسه با هفته مشابه سال قبل افزايش قيمت داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، طي اين هفته بيشترين افزايش قيمت مربوط به سبزي‌هاي برگي و سيب گلاب به ترتيب با 144 و 108 درصد رشد نسبت به هفته مشابه سال قبل است.

در هفته منتهي به 26 خرداد ماه امسال در مقايسه با هفته پيش از آن از 11 گروه اقلامي هفت گروه تخم‌مرغ، برنج، حبوب، سبزي هاي تازه ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ و چاي افزايش قيمت و يك گروه ميوه‌هاي تازه كاهش قيمت داشتند. سه گروه لبنيات، قندوشكر و روغن نباتي هم، همان قيمت هفته قبل از آن را داشته اند.

همچنين مقايسه قيمت اقلام در هفته منتهي به 26 خرداد ماه با هفته مشابه ماه قبل نشان مي‌دهد كه از 11 گروه اقلامي هفت گروه تخم‌مرغ، برنج، حبوب، گوشت مرغ، قندوشكر، چاي و روغن نباتي افزايش قيمت و چهار گروه لبنيات، ميوه‌هاي تازه، سبزي‌هاي تازه و گوشت قرمز كاهش قيمت داشته‌اند.

بر اين اساس مقايسه قيمت اقلام طي هفته منتهي به 26 خرداد ماه در مقايسه با هفته مشابه سال قبل نشان مي دهد كه همه اقلام به جز تخم‌مرغ افزايش قيمت داشته‌اند.

جزييات قيمت‌ها
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت تمام اقلام اين گروه بدون تغيير بود. بهاي تخم مرغ افزايش جزيي داشت وشانه‌اي 35000 الي 45000 ريال فروش مي‌رفت. در گروه برنج، قيمت برنج داخله درجه يك اندكي افزايش ولي بهاي برنج وارداتي غيرتايلندي و برنج داخله درجه دو كاهش جزيي يافت. در گروه حبوب، قيمت عدس ثابت بود. بهاي لوبيا چشم بلبلي نسبت به هفته قبل اندكي كاهش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه افزايش داشت.

در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري تهران سيب قرمز زرد تخم لبنان عرضه نمي‌گرديد و سيب گلاب عرضه كمي داشت ولي ساير اقلام ميوه و سبزي تازه كه تعدادي ازآن‌ها از نظر كيفي در سطح پاييني قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه وتره‌بار عرضه مي‌گرديد. ميوه‌فروشي‌هاي سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزي تازه را عرضه مي‌‌كردند كه درگروه‌ ميوه‌هاي تازه بهاي سيب قرمز و زرد تخم لبنان، زردآلو و گيلاس افزايش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه كاهش يافت. در گروه سبزي‌هاي تازه بهاي سبزي‌هاي برگي بدون تغيير بود. قيمت لوبيا سبز كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه به ويژه گوجه فرنگي افزايش داشت.

در اين هفته قيمت گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ افزايش يافت و بهاي گوشت گوسفند ثابت بود.

در هفته مورد بررسي، قيمت چاي خارجي افزايش ولي بهاي شكر و روغن نباتي مايع اندكي كاهش داشت. قيمت قند و روغن نباتي جامد بدون تغيير بود.

لبنيات و تخم‌مرغ
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات بهاي تمام اقلام اين گروه ثابت بود. قيمت تخم‌مرغ معادل 0.3 درصد افزايش داشت.

برنج وحبوب
در هفته مورد بررسي، در گروه برنج بهاي برنج داخله درجه يك معادل 0.5 درصد افزايش ولي قيمت برنج وارداتي غير تايلندي و برنج داخله درجه دو هر يك 0.1 درصد كاهش يافت. در گروه حبوب بهاي عدس بدون تغيير بود. قيمت لوبيا چشم بلبلي معادل 0.5 درصد كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 0.3 درصد تا 1.3 درصد افزايش داشت.

ميوه‌ها و سبزي‌هاي تازه
در هفته مورد گزارش، در گروه‌هاي ميوه‌هاي تازه قيمت سيب قرمز و زرد تخم لبنان به ترتيب معادل 2.6 درصد و 6 درصد، زردآلو 4.2 درصد و گيلاس پنج درصد افزايش، ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 0.8 درصد تا 10.7 درصد كاهش يافت. در گروه سبزي‌هاي تازه قيمت سبزي‌هاي برگي ثابت بود. بهاي لوبيا سبز معادل 1.6 درصد كاهش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه بين 2.5 درصد تا 33 درصد افزايش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد بررسي، بهاي گوشت تازه گاو و گوساله معادل 0.5 درصد و گوشت مرغ 3.7 درصد افزايش يافت و قيمت گوشت گوسفند بدون تغيير بود.

قند، شكر، چاي و روغن نباتي
در هفته مورد گزارش، بهاي چاي خارجي معادل 1.6 درصد افزايش ولي قيمت شكر و روغن نباتي مايع هر يك 0.1 درصد كاهش داشت. بهاي قند و روغن نباتي جامد ثابت بود.

بيشترين افزايش و كاهش‌ها
بر اين اساس بيشترين افزايش در هفته منتهي به 26 خرداد ماه نسبت به هفته قبل از آن مربوط به گوجه فرنگي با 33 درصد رشد و بيشترين كاهش مربوط به خربزه با 10درصد كاهش بوده است.

براين اساس در مقايسه قيمت اقلام طي هفته 26 خرداد ماه نسبت به هفته مشابه ماه قبل بيشترين كاهش مربوط به زردآلو با 45 درصد كاهش بوده است.

بيشترين افزايش قيمت در اين بخش مربوط به سيب قرمز با 47 درصد افزايش قيمت بوده است.

همچنين در بخش مقايسه قيمت اقلام طي هفته 26 خرداد ماه با هفته مشابه سال قبل بيشترين افزايش قيمت مربوط به سبزي‌هاي برگي با 144 درصد رشد قيمت بوده است.

همچنين بيشترين كاهش قيمت در اين مقايسه مربوط به تخم‌مرغ با 27 درصد كاهش بوده است.

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=1418
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه