گزارش بانك مركزي در مورد ذخاير نفت ايران

ميهن صنعت : بر اين اساس ذخاير اثبات شده نفت خام ايران طي سال‌هاي 1980، 1990 و 2000 به ترتيب 58، حدود 93 و 99 ميليارد بشكه بوده كه اين ميزان در سال‌ 2010 به 137 ميليارد بشكه رسيده است.


به گزارش ميهن صنعت، طبق اعلام بانك مركزي ايران ميزان ذخاير اثبات شده نفت خام ايران 137 ميليارد بشكه معادل حدود 10 درصد از ميزان جهاني آن است.

به گزارش ايسنا، اين گزارش بانك مركزي مربوط به سال 2010 است كه به آمارهاي نشريه آماري BP استناد شده است.

در اين گزارش در حالي ميزان ذخاير اثبات شده نفت خام ايران طي سال 2010بيش از 137 ميليارد بشكه اعلام شده كه اين ميزان در جهان هزار و 383 ميليارد بشكه بوده است. اين ارقام حاكي از سهم حدود 10 درصدي ايران در ذخاير اثبات شده نفت خام جهان است.

در حالي سهم ايران از كل ذخاير اثبات شده نفت خام جهان طي سال 2010 به 9.90 درصد رسيده كه اين سهم در سال 2009 معادل 9.95 درصد بود. اين ميزان سهم در سال 2000 نيز 8.96 درصد، سال 1990 معادل 9.2 و سال 1980 معادل 8.6 درصد بوده است.

بر اين اساس ذخاير اثبات شده نفت خام ايران طي سال‌هاي 1980، 1990 و 2000 به ترتيب 58، حدود 93 و 99 ميليارد بشكه بوده كه اين ميزان در سال‌ 2010 به 137 ميليارد بشكه رسيده است.

بر اين اساس در سال 2010 سهم ايران از ذخاير اثبات شده نفت خام اوپك نيز 12.8 درصد و ميزان كل ذخاير اثبات شده نفت خام كشورهاي اوپك 1068 ميليارد بشكه بوده است.

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=1913
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه