میهن صنعت :

95 درصد توليد ناخالص كشور ازطريق صنايع كوچك تامين مي شود

95 درصد توليد ناخالص كشور ازطريق صنايع كوچك تامين مي شود اما اين صنايع آسيب پذير هستند كه دولت بسته هاي حمايتي خود را به اين مجموعه ارائه مي دهد.


معاون عمران و محيط زيست سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت: 95 درصد توليد ناخالص كشور ازطريق صنايع كوچك تامين مي شود اما اين صنايع آسيب پذير هستند كه دولت بسته هاي حمايتي خود را به اين مجموعه ارائه مي دهد.

جعفر صادقي  در مراسم گردهمايي معاونان عمران ومحيط زيست كشور كه در مشهد مقدس برگزار شد ، گفت: بخش صنعت به عنوان محور توسعه كشور  وبه دليل نقش آن در اشتغال و توسعه پايدار مورد حمايت ويژه دولت قرار دارد.

 وي اظهار كرد: اهميت اين بخش به گونه اي است كه  در برنامه چهارم توسعه 70هزار ميليارد تومان در اين بخش سرمايه گذاري شده و همچنين   37 هزار واحد صنعتي در كشور به بهره برداري رسيده است.

وي درباره شهركهاي صنعتي توضيح داد: از مجموع 904 شهرك و ناحيه صنعتي مصوب در كشور تاكنون 682 شهرك و ناحيه به بهره برداري رسيده و فعال است.

صادقي اضافه كرد: رشد كمي شهركهاي صنعتي در سال هاي قبل با شتاب بالايي صورت گرفته است و امروزه كيفي سازي اين بخش در زمينه زيرساخت ها و فراهم كردن بستر توليد ارزان در دستور كار قرار دارد.

معاون عمران و محيط زيست سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران ادامه داد: ايجاد خوشه هاي صنعتي از برنامه هاي مهم اين سازمان است و هم اينك 200خوشه صنعتي در كشور شناسايي شده است.

صادقي گفت: با توجه به فعال بودن شهرك هاي صنعتي خصوصي در كشور، دولت براي گسترش اين شهرك ها در همه استان ها، ازطريق تامين زمين و ايجاد زيرساخت ها از آنها حمايت مي كند.

توجه به گسترش و توسعه كمي شهرك‌هاي صنعتي در سال‌هاي اخير پس از اين توسعه كيفي شهركها بايد در اولويت قرار گيرد.

وي درادامه اين   گردهمايي   افزود: در حال حاضر 904 شهرك و ناحيه صنعتي مصوب در كشور وجود دارد؛ به‌گونه‌اي كه مي‌توان گفت توسعه كمي شهركهاي صنعتي در حد مورد نياز انجام شده است.

وي با بيان اينكه با وجود توسعه كمي هنوز برخي شهرك‌ها از نظر كيفي با كمبودهايي مواجه هستند، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال برخي شهركهاي صنعتي با كمبودهايي در تامين آب و برق مورد نياز مواجه هستند.

  صادقي ادامه داد: در مقابل توسعه كمي شهرك‌ها به خوبي صورت گرفته ؛ به‌گونه‌اي كه در حال حاضر در بيشتر استان‌ها و شهرستان‌هاي كشور زمين صنعتي در حد نياز در اختيار بوده و آماده واگذاري به متقاضيان است.

وي تصريح كرد:‌ بنابراين پس از اين در مناطق توسعه يافته ايجاد و گسترش شهرك‌هاي صنعتي به بخش خصوصي سپرده خواهد شد. در حال حاضر متقاضياني در اين زمينه وجود داشته و مجوزهايي نيز صادر شده است، اما در مناطق كمتر توسعه يافته در صورت نياز ايجاد شهرك‌هاي جديد همچنان در دستور كار قرار دارد.

 معاون عمران و محيط زيست سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران بيان كرد: در سال‌هاي آتي سمت و سوي سياست‌هاي كلي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در جهت رشد و توسعه كيفي شهرك‌هاي صنعتي خواهد بود.

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=2007
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه