اخبار روز ارز و دلار

قیمت روز طلا،سکه و ارز پنجشنبه تاریخ 23/06/1391

قیمت روز طلا،سکه و ارز سه شنبه تاریخ 21/06/1391

قیمت روز طلا،سکه و ارز دوشنبه تاریخ 20/06/1391

قیمت روز طلا،سکه و ارز یکشنبه تاریخ 19/06/1391

قیمت روز طلا،سکه و ارز شنبه تاریخ 18/06/1391

قیمت روز طلا،سکه و ارز پنجشنبه تاریخ 16/06/1391

قیمت روز طلا،سکه و ارز چهارشنبه تاریخ 15/06/1391

قیمت روز طلا،سکه و ارز سه شنبه تاریخ 14/06/1391

قیمت روز طلا،سکه و ارز دوشنبه تاریخ 13/06/1391

قیمت روز طلا،سکه و ارز یکشنبه تاریخ 12/06/1391