پليس

وج خشم معترضان به تبعيض پليس عليه سياهپوستان در آمريکا/ مردم برای سومين روز پياپی در شهرهای مختلف تظاهرات کردند/ ابراز نگرانی سازمان ملل

بازداشت مدیر یک سایت‌ «كليكي»

101هزار راننده تهرانی نمره منفی گرفتند