تسهيلات

سرنوشت مبهم تسهيلات حمايتی صنعت خودرو

اختصاص 2 هزار ميليارد ريال تسهيلات به طرحهاي معدنی خوزستان

تسهيلات خوردوسازان سريعاً پرداخت شود

كميسيون اقتصادي مجلس موافق پرداخت تسهيلات به خودروسازان است

تسهیلات خودروسازان، شیرینی ای که با تاخیر تلخ شد

اعطای تسهيلات 8000 میلیارد توماني به واحدهای تولیدی

پاسخ بهمنی به ابهامات پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو

خودروسازان از خير تسهيلات هزار ميليارد توماني گذشتند

چرایی کاهش تولید خودرو از نگاه فولادگر

هنوز هیچ تسهیلاتی به خودروسازان پرداخت نشده است