سرمایه ایرانی

تشکیل کمیسیون های تخصصی و ویژه خودروسازان

ورود خودروهای چند صد هزار دلاری به بازار ایران

با قيد فوريت، سهم ايران در استفاده از منابع ميدان‌های مشترک گازی و نفتی ارتقا يابد

بیکاری، تورم و گرانی با تولید ملی بهبود می‌یابد