صنايع معدني ايران

اجراي ده هزار 400 ميليارد تومان طرح

صادرات 571 ميليون دلار فولاد و آلومينيوم

سند پيش نويس برنامه راهبردي صنعت مس كشور آماده شد

افزايش 16 درصدي توليد ورق گالوانيزه و رنگي در فولاد مباركه

بهره برداري از يك معدن جديد طلا در آبان

افزايش توليد فولاد خراسان در 6 ماهه نخست امسال

جذب 2500نيرو در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني

افزايش 116 درصدي توليد فولاد اكسين خوزستان

رشد بيش از 5 درصدي توليد شمش فولاد خراسان

ذخيره قطعي معدن مهدي آباد 165 ميليون تن اعلام شد